W ramach kolekcji planujemy wydać 80 numerów. Zebranie wszystkich zajmie około dwóch lat.